8. Den- Neděle 8.7. 2018

11.07.2018 12:03

V poklidné nedělní ráno se probudilo 47 dětí ne v táboře ve svých stanech, ale v lomu uprostřed Chřibů, někteří v kopulových stanech a ti odvážnější, kteří chtěli, spali pod širým nebem. Posnídaly se makové a ořechové záviny s čajem, sbalily se stany a zbytek provizorního tábořiště, aby se mohlo vrátit do tábora. Cesta probíhala bez potíží, a když se všichni blížili pohromadě do tábora, začali nahlas zpívat táborovou píseň Sherlock Holmes. Po obědě se děti pořádně osprchovaly od prachu a potu z dlouhé cesty a kouře puťákového ohně. Po očistě odešly mladší děti na hřiště hrát nejrůznější hry, jako jsou molekuly, lištičky, rybičky a rybáři a dětmi oblíbenou šátkovanou. Starší děti zůstaly v táboře, protože se účastnily semináře o přežití v přírodě, který se jim později bude hodit. Na dnešní noc jsme pro ně totiž naplánovali menší výsadek. Po večeři bylo pro děti připravené promítaní pohádky, aby si po náročném puťáku pořádně odpočinuly. S desátou večerní odbila v táboře večerka a všichni se zachumlali do svých spacáků. Nic netušící starší děti čekal plánovaný výsadek. Ve 24:00 byly vytrženi ze spánku, aby se postavily strachu a dobrodružství. Rozděleni do skupin po třech jsme je rozvozili po okolí. Při cestě měli zavázané oči, aby nevěděly kde budou vysazeni. Na místě výsadku dostaly buzolu, celtu, mapu, sirky a pepo. Jejich úkolem bylo zorientovat se v terénu, najít svou polohu, dostat se do tábora přes jedno stanoviště, kde musely postavit bivak a rozdělat oheň. Na každou skupinku pochopitelně dohlížel po celou dobu zkušený vedoucí, který však nezasahoval do jejich rozhodnutí. Všichni se nám vrátili v pořádku a zdraví. Tím pro ně definitivně skončila dnešní noc a už na ně čekaly jejich spacáky.


 

FOTOGRAFIE