Den první: Zahájení

05.07.2015 23:37

Jak již bylo napsáno v úvodníku. Dnes, to je 5. 7. 2015, nastal ten dlouho očekávaný den. Jak od nás, tak i od táborníků. Dlouho připravovaný tábor na novém místě byl zahájen. Tradiční místo jsme pro letošní rok opustili a vybrali si pro Vás novou táborovou základnu v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Vše bylo na přípravu kvůli tomu trochu náročnější, ale dnešní den ukázal, že vše funguje stejně, jako na našem předchozím místě, čili na táborové základně v Čeložnicích u Kyjova.

Příjezd v tom dnešním velmi teplém letním dni proběhl nad očekávání dobře, a to nejen díky vedoucím, ale i rodičům, kterým za to, že dbali všech pokynů, patří velký dík. Moc nám ta spolupráce pomohla a byla velmi příjemná. Všechny účastníky jsme měli předem rozděleny do jednotlivých oddílů , takže si je pode toho vedoucí rozebírali a přesunovali je do chatek, v nichž budou trávit těch následujícíh čtrnáct dnů. 

Po příjezdu a následném obědě se táborníci dozvěděli názvosloví. Oddíly jsou roty, děti jsou vojáci, tábor je vojenský útvar, chatky jsou ubykace, vedoucí oddílů jsou velitelé rot a tak dále. Následoval tradiční program pro první den. Roty si měly určit svůj název, vytvořit vlajku, vymyslet a nacvičit svůj bojový pokřik, který je bude provázet po celou dobu tábora a motivovat je k co nejlepším výkonům. Taky si jednotlivé roty měly vyrobit počítadlo bodů, které bude vždy nastaveno na aktuální stav jejich získaných bodů a aby tak všichni věděli, jak na tom kdo právě je. Také jsme se prošli po blízkém okolí, abychom zjistily, co od něj můžeme čekat. Úkoly byly náročné, ale všchny roty se činily a nakonec je také, více či méně, úspěšně zvládly. Po večeři následoval hlavní nástup. Lehce jsme předvedli, jak vypadají pořadová cvičení. Každý voják přece musí vědět, jak se má chovat, když se zavelí: pozor, pohov, vpravo vbok nebo čelem vzad. Táborníci se dozvěděli další důležité informace o celotáborové hře a byla vztyčena táborová vlajka. Tu budeme muset chránit jako naši bojovou zástavu před nepřítelem.

Vzhledem k tomu, že je vydán kvůli počasí a velkému suchu přísný zákaz rozdělávání ohňů v blízkosti lesů, museli jsme trošičku zaimprovizovat a poradit si s touto nástrahou letošního léta. Využili jsme prostor okolo ohniště a zahráli jsme si na kytaru i bez ohně. Jakmile to ale počasí umožní, táborák rozhodně uděláme a už se na něj všichni moc těšíme. Zahráli jsme si také několik her, roty předvedly své pokřiky a právě nyní, kdy dopisuju článek se ukládají k zaslouženému spánku po náročném a velmi teplém dnu. 

Ještě informace o složení jednotlivých vedoucích rot.

1. rota: Jaroslav Handlíř, Karolína Foltýnová, Daniela Krátká

2. rota: Martin Šišma, Karolína Gajarová, Eliška Rybnikářová

3. rota: Tomáš Polách, Kateřina Procházková, Tereza Fojtů

4. rota: Lukáš Šimek a Viktor Šenel

Pro dnešek se s vámi loučím s přáním pěkného a klidného letního večera a budeme se těšit na počtenou zase zítra.

Z Poľany pro táborové stránky píše Komanč a fotografie třídí a na rajče ukládá Steen.

Fotografie z prvního dne je ZDE