2. den - Egypt

05.07.2016 17:51

     

    První probuzení se událo na břehu Nilu v zemi Egypt. Od této chvíle, si naši malí průzkumníci začínali zvykat na táborový režim. Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program, odpolední klid, program, večeře, noční hra, večerka. Po snídani se všichni po svých expedicích pod vedením vedoucích vydali na výukový program. Během tábora se bude muset každý člen expedice naučit následujícím vědomostem a dovednostem: stopy, ohně, bivaky, orientace v přírodě, mapa, buzola, rostliny, uzly a v neposlední řadě první pomoc.

    Po výuce se udála bojová hra s názvem Tutanchamonova hrobka, kdy měly expedice za úkol prozkoumat danou oblast, ve které měly nalézt veškeré klíče k vyluštění zprávy a přitom nebýt zpozorováni stráží. Po vyluštění se ze zprávy dozvěděly, kde se nachází Tutanchamonova hrobka, kde získají další klíčoví díl zprávy. Ten si ale musely zasloužit, a to tím, že měly za úkol nabalzamovat jednoho ze svých členů jako mumii (nemusíte mít strach, všechny důležité tělesné orgány zůstaly na svém místě, balzamování probíhalo pouze za pomocí toaletního papíru) a dále za pomocí vlastnoručně zhotovených nosítek vytvořit karavanu a co nejrychleji se přemístit do táborové základny.

    Po obědě a odpoledním klidu probíhala hra Velbloudí flus, jejíž pravidla byla takřka podobná štafetovému závodu. Všechny čtyři expedice seřazené u startovní čáry závodily o to, která z nich nejdříve naplní pet-láhev vodou. Aby to neměly úplně jednoduché a také aby tak hra mohla dostát svému jménu, musel každý člen expedice před vyběhnutím nabrat do úst vodu a daný náklad co nejrychleji dopravit na konec tratě, kde jej flusnutím jako velbloud  umístili do metr a půl vzdálené pet-láhve. Po té, co se vrátil zpět ke zbytku své expedice, mohl běžet další.

Celý den, a tedy i Egyptskou ságu uzavírala večerní bojová hra Cheopsova pyramida. Průzkumníci měli za úkol dostat se do pyramidy, kterou chránili duchové boha podsvětí Anubise. Pokud se dostali do pyramidy, což nebylo vůbec jednoduché, našli v ní jeden dílek k sestavení vlastní pyramidy. Expedice s první postavenou pyramidou tak vyhrála etapu a získala tak zřejmý náskok v celotáborovém hodnocení.

    Pak už se jen ozvalo zacinkání večerky, občas se táborem zablýskla baterka služební hlídky střežící naši táborovou vlajku, ale jinak bylo slyšet už jen chrápáníčko

 

S.K.

 

ODKAZ NA FOTKY