Den sedmý: Plná polní

12.07.2015 12:01

Sedmý den začal poněkud nešťastně, protože hned z rána na celý útvar čekala špatná zpráva. Někdo ukradnul útvarovou vlajku. Pravděpodobně pochybila hlídka, nebo byl záškodník příliš tichý, neviditelný a rychlý. To je ale jedno, není čas na obviňování, ale čas jednat, protože taková krádež nevrhá špatný stín jen na nás, ale na celou armádu a bez útvarové zástavy je základna zbourána, útvar rozpuštěn a služební psi sežráni. Proto,  když vojíni po snídani pokračovali v programu bojovou hrou letecká bitva, radí se velení jak nastalou nepříjemnou situaci efektivně vyřešit. Potom co velení dospělo k verdiktu, odevzdalo rotám zprávu s dalšími pokyny, která byla zašifrovaná z podezření ze špionáže. Tady se osvědčili znalosti spojařů, jež získali při školení na svou specializaci. Ve zprávě se dozvěděli, že další instrukce mají hledat na místě ukradení vlajky, kde je čekal lístek s azimutem a buzola. Tady zase dominovali školení průzkumníci, kteří vedli rotu lesem k dalším lístkům s azimuty, až nakonec našli obálku, ve které měli rozkaz k přesunu v plné polní s mapkou daného cíle, kde by se záškodník mohl nacházet. Přesun byl naplánován na 15:30, takže naši vojíni měli dost času se v odpoledním klidu pořádně sbalit. Přesun proběhl bez sebemenších problémů a všichni byli na místě v čas, kde je čekala další zpráva v šifře, v níž se dočetli, kde by měla být vlajka ukryta. První zprávu vyluštila rota číslo 3, která pro útvar získala vlajku zpět, za což se jí připsali body do celo-táborového hodnocení. Poté dostal celý útvar pokyny, jelikož už bylo moc pozdě a tábor daleko, rozvinout na nejbližší kótě tábor rozdělat oheň, připravit si jídlo (špekáčky) a postavit stany, bivaky. Po posledním telefonátu z hlavního štábu velitelům rot se dozvídáme, že vojíni vše poctivě splnili a momentálně už po náročném dni podřimují…

 

 

Fotky zde